Vi vill bli fler...

Nu är det dags att bli fler, och vi vore tacksamma om ni kunde tipsa oss om företag som ni tror skulle vara intresserade av ett medlemskap. Vi planerar att genomföra flera infoträffar över hela Blekinge. På dessa träffar kommer vi att presentera nya Smakupplevelse Blekinge.

Smakupplevelse Blekinge är ett känt varumärke som benämns med respekt för att vi bland våra medlemmar kan visa upp riktigt skickliga mathantverkare och upplevelseföretag som satsar på den genuina upplevelsen.

Vi vet att det finns många fler företag som skulle kunna platsa i Smakupplevelse Blekinge och vi vill gärna att de ska kunna få bli medlemmar så att de kan förstärka vårt goda renommé och utveckla föreningen mot nya höjder.

Vet du om något företag som skulle platsa här så är vi tacksamma om ni kan skicka en epostadress och företagsnamn och kontaktperson så lovar vi att vi kontaktar dem med en gång. Skicka till hello@smakupplevelseblekinge.se

Julhandel på Wachtmeister!

Vi fick epost från Jonna Citron på Hiemstaden som frågade om SUB var intresserade av en butik i gallerian inför jul. Vi har tagit upp det i styrelsen och vi tycker det skulle vara kul om vi kunde genomföra det. För några år sedan gjorde vi det och som jag kommer ihåg så såldes det en hel del. Det vore ett bra tillfälle att visa upp oss och om en inte har något att sälja så kanske det kan vara intressant att informera om sin egen verksamhet.

Det är en del att organisera, så finns det intresse nog så får de som är intresserade sätta sig ner och gå igenom hur det bäst ska organiseras.

I skrivande stund finns väldigt lite info från Hiemstaden, tror att de erbjuder lokalen hyresfritt men det måste kollas upp. Vidare så måste vi veta förväntade öppettider, vilka som kan ställa upp och sköta butiken, vilken ersättning kan man få osv osv.

Kommentera gärna här under!

Verksamhet framöver..

Naturligtvis är vi nyfikna på vad ni tycker föreningen ska ägna sig åt och har ni tankar får ni gärna skicka ett mail till hello@smakupplevelseblekinge.se

När vi i styrelsen diskuterat vad som är värt att ta med och utveckla från tidigare verksamhet är det träffarna som vi hade på de olika företagen, medlemskatalogen, marknadsföringen och de gemensamma aktivitererna som vi uppskattat.

Träffarna

Alla medlemsmöten hölls tidigare på något företag som kunde tänka sig att vara värd för en träff. Det var mycket uppskattat att få tillfälle att se de andra medlemsföretagens verksamhet och få lite inblick i verksamheten. Vi vill ge värdarna större utrymme att presentera sina företag och större utrymme för frågor och diskussion. Den del av träffen som blir medlemsmöte ska hållas mycket kort, info får istället skickas per epost som nyhetsbrev eller andra digitala medier som hemsida eller FB.

Medlemskatalogen

Många medlemmar menar att det varit medlemskatalogen som varit det största utbytet av medlemskapet, vi vill gärna ta upp den igen, men den behöver förnyas. En idé är att medlemskatalogen ska ingå i serviceavgiften. Vi ska se till att den finns på turistbyråer och platser där människor möts. Flera livsmedelsbutiker satsar på närproducerat och då ska det naturligtvis finnas medlemskataloger i butikerna.

Marknadsföring

Stadgarna föreskriver att föreningens uppgift är att marknadsföra medlemsföretagen. Vi kommer aktivt att jobba med aktörer som Visit Blekinge, Eldrimner, Reko-ringar mfl. för att föreningen och dess medlemmar ska synas. Planen är att vi också ska samtala med regionens kommuner och dess landsbygdsutvecklare för att se vad vi kan samarbeta kring.

Gemensamma aktiviteter

Tidigare har vi ställt upp gemensamt under Smakupplevelsers flagg på marknader, vi har också haft "popup"-butiker på flera platser, vi undersöker om det fortfarande finns intresse i föreningen att organisera detta gemensamt.

Nya idéer

Under våren hoppas vi att vi kan genomföra några infoträffar i Blekinge. Vi vill bjuda in nya företag och hoppas att gamla företag hjälper till att berätta om sin verksamhet. Vi hoppas också att under dessa träffar att det ska komma upp nya roliga idéer som vi kan jobba med i föreningen.

Taggade

Vi i styrelsen är taggade och hoppas att ni har saknat föreningen och det fina samarbete som vi hade.

Styrelsen
Smakupplevelse Blekinge

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort det. Sedan är det bara att börja skriva!