Verksamhet framöver..

Naturligtvis är vi nyfikna på vad ni tycker föreningen ska ägna sig åt och har ni tankar får ni gärna skicka ett mail till hello@smakupplevelseblekinge.se

När vi i styrelsen diskuterat vad som är värt att ta med och utveckla från tidigare verksamhet är det träffarna som vi hade på de olika företagen, medlemskatalogen, marknadsföringen och de gemensamma aktivitererna som vi uppskattat.

Träffarna

Alla medlemsmöten hölls tidigare på något företag som kunde tänka sig att vara värd för en träff. Det var mycket uppskattat att få tillfälle att se de andra medlemsföretagens verksamhet och få lite inblick i verksamheten. Vi vill ge värdarna större utrymme att presentera sina företag och större utrymme för frågor och diskussion. Den del av träffen som blir medlemsmöte ska hållas mycket kort, info får istället skickas per epost som nyhetsbrev eller andra digitala medier som hemsida eller FB.

Medlemskatalogen

Många medlemmar menar att det varit medlemskatalogen som varit det största utbytet av medlemskapet, vi vill gärna ta upp den igen, men den behöver förnyas. En idé är att medlemskatalogen ska ingå i serviceavgiften. Vi ska se till att den finns på turistbyråer och platser där människor möts. Flera livsmedelsbutiker satsar på närproducerat och då ska det naturligtvis finnas medlemskataloger i butikerna.

Marknadsföring

Stadgarna föreskriver att föreningens uppgift är att marknadsföra medlemsföretagen. Vi kommer aktivt att jobba med aktörer som Visit Blekinge, Eldrimner, Reko-ringar mfl. för att föreningen och dess medlemmar ska synas. Planen är att vi också ska samtala med regionens kommuner och dess landsbygdsutvecklare för att se vad vi kan samarbeta kring.

Gemensamma aktiviteter

Tidigare har vi ställt upp gemensamt under Smakupplevelsers flagg på marknader, vi har också haft "popup"-butiker på flera platser, vi undersöker om det fortfarande finns intresse i föreningen att organisera detta gemensamt.

Nya idéer

Under våren hoppas vi att vi kan genomföra några infoträffar i Blekinge. Vi vill bjuda in nya företag och hoppas att gamla företag hjälper till att berätta om sin verksamhet. Vi hoppas också att under dessa träffar att det ska komma upp nya roliga idéer som vi kan jobba med i föreningen.

Taggade

Vi i styrelsen är taggade och hoppas att ni har saknat föreningen och det fina samarbete som vi hade.

Styrelsen
Smakupplevelse Blekinge

Lämna ett svar